OAKS PRAGUE

Změna ve vedení společnosti

27.01.2023

Vedení projektu Oaks Prague plně přebírá tým investiční skupiny Kaprain, pozici výkonného ředitele skupiny Arendon opouští v této souvislosti Jan Zemánek. “Oaks Prague má neoddiskutovatelný potenciál stát se jedním z nejpříjemnějších míst k životu v Praze i Středních Čechách. Na rozvoji tohoto potenciálu pracujeme a vytváříme místo, které se postupně stává nedílnou součástí života nejen svých rezidentů, ale i sousedů ze svého širokého okolí.“ vysvětluje Jan Kozler, ředitel developmentu skupiny Kaprain. „S ohledem na vizi budoucího rozvoje projektu reprezentovanou skupinou Kaprain jsme se s panem ředitelem Zemánkem dohodli na ukončení spolupráce. Děkujeme mu za stabilizaci a úspěšné vedení projektu i týmu Oaks v posledních více něž dvou obtížných letech“, doplňuje Jan Kozler.

OAKS PRAGUE

Change in the company management

27.01.2023

Kaprain investment group is fully taking over management of the Oaks Prague project, Mr Jan Zemánek is leaving the CEO position of Arendon group in this context. “Oaks Prague has unquestionable potential to become one of the most pleasant places for life in Prague and Central Bohemia. We are working to develop this potential, creating a location, which is gradually becoming an integral part of life of its residents as well as neighbours from wider surroundings”, explains Jan Kozler, Development Director of Kaprain Group. “Taking into account the future development vision represented by Kaprain Group, we have agreed with Mr Zemánek to discontinue our cooperation. We would like to thank him for stabilization and successful management of the Oaks project and team during more than two demanding years of his term,” concludes Jan Kozler.

The Oaks Prague

OAKS PRAGUE

Holidays in Oaks Prague

22.12.2022

During the Christmas holidays, the Arendon offices and Sales Centre in Nebřenice will be closed from 23/12/2022 to 1/1/2023. The La Bottega Oaks Deli Bistro will be closed from 24/12/2022 to 1/1/2023. Thank you for your understanding and we look forward to seeing you in the new year at Oaks Prague.