The Oaks Prague

VÝSTAVBA

Nová fasáda budoucí klubovny

08.10.2021

Práce na památkově chráněném klasicistním zámečku pokračují a návštěvníci Oaks Prague mohou pozorovat postupnou proměnu exteriéru. V tuto chvíli probíhají práce na fasádách budovy – po provedení hrubých omítek začíná zdobná profilace. Budoucí sídlo golfového klubu se dokončení fasády se zdobnými prvky dočká za necelý měsíc.

The Oaks Prague

CONSTRUCTION

New facade of the future Clubhouse

08.10.2021

Work on the listed historical chateau continues and visitors to Oaks Prague can observe the gradual transformation of the exterior. At the moment, work is underway on the facades of the building - after rough plastering, decorative profiling is next to begin. The future Clubhouse will have the facade with decorative elements completed in less than a month.

The Oaks Prague

VÝSTAVBA

Dokončení fasád na Rezidenci u parku

15.09.21

Bytové domy od architektonického studia Chapman Taylor získávají jasnou podobu, po dokončení fasád nyní probíhá demontáž lešení okolo celého souboru budov. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout exteriéry prvních z realizovaných návrhů rezidenční části Oaks Prague.