Kontaktujte nás

Cost Manager

Oddělení Technical Centre of Competence
Nadřízený pracovník Technical Director
Pracovní jazyk Angličtina / Čeština
Jazyk pro formální komunikaci Angličtina / Čeština
Všeobecné požadavky na profesionální profil

 Znalost procesů v přípravě a realizaci investičních projektů ve výstavbě  Znalost realizačních nákladů pozemních staveb všech typů se zaměřením na hospitality (hotely, wellness, spa, restaurační provozy, včetně TZB a související inženýrské infrastruktury),  Zkušenosti s odhady nákladů s položkovými rozpočty (Bills of Quantities) včetně znalosti rozpočtování dle DIN 276, RICS, RTS, atd. Minimálně 10 let odborné praxe, stavby nad 1 mld. Kč  Zkušenosti s aktivním řízením nákladů staveb (Cost Management) včetně optimalizace nákladů (Value Engineering) v mezinárodním standardu (viz Arcadis, Gleeds, Gardiner & Theobald, atp.)  Vynikající komunikační schopnosti  Organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, aktivní přístup  Schopnost týmové i samostatné práce  Velmi dobrá znalost anglického popřípadě německého jazyka  Zkušený uživatel PC, výborná znalost programů MS Office, zejména MS Excel, základní znalost CAD. Znalost specializovaných programů pro rozpočtování a řízení nákladů.

Role a odpovědnosti

Všeobecně:  Řízení (stavebních) nákladů (Cost Management) developerských projektů se zaměřením na rezidence a jejich nákladová optimalizace (Value Engineering)  Implementace (včetně spolupráce na vývoji) standardních procedur pro výše uvedené  Shromažďování tržních informací o stavebních nákladech na českém trhu včetně vytváření jejich přehledných databází s cílem jejich využití při odhadech a plánování nákladů  Všestranná podpora manažerovi developerského projektu  Spolupráce s developerským, marketingovým a finančním oddělením  Zpracování pravidelných i ad hoc zpráv souvisejících s řízením nákladů developerských projektů (např. měsíční anebo čtvrtletní zprávy, zprávy pro představenstvo mateřské společnosti, dozorčí radu mateřské společnosti, atd.) Řízení nákladů developerských projektů  Průběžné řízení nákladových aspektů přípravy a realizace developerských projektů ve všech fázích tohoto procesu: - vytvoření zadání projektu (Product Definition, Concept Design & Project Brief) - vytvoření struktury řízení nákladů projektu - úvodní odhady nákladů (Initial Cost Plan) - aktualizace odhadů nákladů (Cost Plans) na základě postupně zpracovávané projektové dokumentace (např. územní rozhodnití, stavebí povolení, dokumentace pro výběr dodavatel, atd., realizace, závěrečné vyúčtování) - spolupráce s manažerem projektu a dalšími členy týmu projektu na optimalizaci nákladů  Příprava (včetně výkazů výměr) a organizace výběrových řízení na (sub)dodavatele stavebních prací a dodávek  Měsíční vyhodnocení a kontrola fakturace (sub)dodavatelských firem  Řízení (zejména nákladových aspektů) procesu změn v průběhu realizace  Kontrola a projednání závěrečného vyúčtování prací a dodávek  Spolupráce při zadávání, sledování a aktualizace budgetů projektů

Oaks Prague najdete na