Kontaktujte nás

Golf Administration Estate and Landscape Coordinator

Oddělení Oaks Prague - Golf Nebřenice PGA National
Nadřízený pracovník Golf Course Superintendent and Estates Manager
Pracovní jazyk Angličtina / Čeština
Jazyk pro formální komunikaci Angličtina / Čeština
Všeobecné požadavky na profesionální profil

• Tři až čtyři roky souvisejících zkušeností a/nebo praktického školení, nebo odpovídající kombinace vzdělání a zkušeností • Znalost aktuální legislativy a postupů v oblasti BOZP • Znalost systémů Microsoft • znalost anglického a českého jazyka podmínkou • Komunikační a organizační dovednosti •

Role a odpovědnosti Provádí různé činnosti související se správou golfového hřiště, pozemků a údržbou krajiny. Pomáhá manažerovi golfového hřiště a komplexu (Golf Course and Estates Manager) při zajišťování každodenního chodu oddělení. Velký důraz je kladen na komunikační dovednosti a zachování důvěrnosti. Uchazeč/ka by měl/a mít výrazný zájem o problematiku udržitelné správy nemovitostí.

♦ Řídí týdenní a měsíční program prací v komplexu ♦ Setkává se se zástupci regionální lesní správy za účelem přezkoumání pracovních programů a rozvoje lesů ♦ Předsedá měsíčním schůzkám jednotky Estates & Landscape a zpracovává zápisy z jednání ♦ Ověřuje, že jsou všechny krajinné prvky připraveny k předání, sepisuje seznam nedostatků a spolupracuje s projektovým manažerem/dodavatelem ♦ Spolupracuje s krajinnými architekty a konzultanty ♦ Zpracovává a řídí program péče o lesy a stromy ♦ Zajišťuje dodání všech materiálů pro potřeby krajinářského týmu a týmu pečujícího o komplex ♦ Poptává materiály ♦ Objednává zásoby pro oddělení podle pokynů, kromě jiného včetně administrativních potřeb a občerstvení a pracovních oděvů ♦ Sleduje a zaznamenává všechny položky související s nákupem ♦ Sleduje a odsouhlasuje drobnou hotovost ♦ Spolupracuje s finančním oddělením ♦ Zajišťuje včasné vrácení a sledování pracovních výkazů zaměstnanců a dovolenkových formulářů ♦ Spolupracuje s oddělením HR ♦ Provádí inventuru všech materiálů ♦ Zajišťuje správnost a aktualizaci všech bezpečnostních listů materiálů ♦ Účastní se schůzek „Agronomy and Estates“, ze kterých zpracovává zápisy ♦

Oaks Prague najdete na