Kontaktujte nás

Senior Development Manager

Oddělení Development Centre of Competence
Nadřízený pracovník CEO
Pracovní jazyk Angličtina / Čeština
Jazyk pro formální komunikaci Angličtina / Čeština
Všeobecné požadavky na profesionální profil

• Minimálně 10 let odborné praxe (samostatné řízení přípravy a realizace větších residenčních projektů vysokého standardu) • Vysokoškolské zdělání v oboru stavebnictví či architektury • Znalost procesů v přípravě a realizaci investičních projektů ve výstavbě včetně marketingu a prodeje • Zkušenosti s přípravou a realizací residenčních projektů a projektů se smíšenou funkcí • Znalost realitního trhu (zejména residenčních nemovitostí) • Znalost příslušných norem, předpisů a standardů v oblasti projektování a developmentu • Vynikající komunikační schopnosti • Organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, aktivní přístup • Schopnost týmové i samostatné práce • Velmi dobrá znalost anglického jazyka • Zkušený uživatel PC, výborná znalost programů MS Office, základní znalost CAD

Role a odpovědnosti

• Průběžné řízení časových, kvalitativních, rizikových a nákladových aspektů přípravy a realizace developerských projektů ve všech fázích tohoto procesu • Vedení interního týmu projektu a řízení externích subjektů zúčastněných v tomto procesu (např. architekti, projektanti, realitní společnosti, právní a techničtí poradci, atd.) • Komunikace a koordinace s dalšími odděleními a funkčními složkami společnosti i relevantními externími subjekty (např. Sales and Marketing, technické oddělení, finanční oddělení, interní/externí právní poradenství, facility management, atd.) za účelem zajištění řádné a včasné informovanosti • Zajištění včasného vydávání potřebných interních rozhodnutí včetně přípravy potřebných podkladů • Zpracování pravidelných zpráv o stavu / postupu jednotlivých projektů (např. měsíční zprávy, zprávy pro představenstvo mateřské společnosti, dozorčí radu mateřské společnosti, atd.) • Zadávání, sledování a aktualizace budgetů projektů ve firemních systémech

Oaks Prague najdete na